นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

  1. สินค้าที่ซื้อแล้วสามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ภายใน 7 วัน โดยลูกค้าจะต้องแจ้งปัญหาให้ทางร้านทราบภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้า หากเกินเวลาทางร้านขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า
  2. สินค้าจะสามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของทางร้านค้าเท่านั้น เช่นสินค้ามีตำหนิ หรือส่งผิดสี ผิดแบบ โดยจะสามารถเปลี่ยนสินค้าที่มีในสต็อคเท่านั้น ถ้าในกรณีที่ไม่มีสินค้าในสต็อค ลูกค้าสามารถขอคืนสินค้าได้ โดยทางร้านจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีของลูกค้า แต่ถ้าไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของทางร้าน ทางร้านจะไม่รับคืนสินค้าในทุกกรณี
  3. สินค้าที่เปลี่ยนหรือคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังไม่ถูกใช้งาน
  4. การส่งสินค้าคืนทางร้าน ลูกค้าจะต้องส่งแบบลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้นเพื่อป้องกันการสูญหาย และทางร้านจะรับผิดชอบค่าส่งโดยการโอนเข้าบัญชีลูกค้า แต่ถ้าสินค้าสูญหายระหว่างทาง ทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  5. เมื่อทางร้านได้รับสินค้าและตรวจสอบเรียบร้อย จะแจ้งกลับและส่งสินค้าคืนภายใน 3 วัน ในกรณีที่คืนสินค้าทางร้านจะโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 3 วัน